Wie ben ik?

• Sinds 2011 volg ik de permanente vorming partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie, aan Universiteit Gent.

• Van 2011 tot 2013 volgde ik de master in management en beleid van de gezondheidszorg, aan Universiteit Gent.

• Aangezien de mogelijkheden tot diagnostiek en ondersteuning van hoogbegaafde kinderen beperkt waren in Vlaanderen, startte ik in 2007 een zelfstandige praktijk op.

• Van 2007 tot 2009 volgde ik de specialisatieopleiding klinische psychodiagnostiek, optie kinderen, aan Universiteit Leuven.

• Daarnaast werkte ik een tijdje als vrijwilliger bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Antwerpen.

• Ruime tijd leidde ik als monitor kampen, georganiseerd door Bekina vzw, een vereniging voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

• Van 1999 tot 2004 volgde ik opleiding tot klinisch psychologie, aan Universiteit Gent. Reeds in mijn afstudeerproject - onderzoek naar structurele kenmerken van gezinnen met een of meerdere hoogbegaafde kinderen - richtte ik mij op hoogbegaafdheid bij kinderen.

Voor wie ben ik er?

• Voor kinderen (van 2,5 tot 17 jaar) met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid of een ontwikkelings- of leervoorsprong.

• Voor kinderen met een voorsprong / hoogbegaafde kinderen die moeilijkheden ondervinden in sociaal contact, op emotioneel of gedragsvlak, thuis en/of op school.

• Voor de ouders.

• Voor de leerkrachten.