Onderzoek

• Intelligentieonderzoek, ook mogelijk in het kader van terugbetaling privé-logopedie.

• Persoonlijkheidsonderzoek in geval van emotionele en/of gedragsproblemen.

• Bevraging van de context (school, kinderopvang...) indien de ouders hiermee akkoord gaan.

Begeleiding

• Ouderbegeleiding met betrekking tot vragen omtrent opvoeding en emotionele- en gedragsproblemen.

• Individuele therapie met uw kind.

• Therapie samen met andere kinderen, om de sociale- en oplossingsvaardigheden te ondersteunen.

• Overleg met de school, de arts en/of andere diensten, mits toestemming van de ouders.